06 Temmuz 2020 Pazartesi

Hangi Lise Türü Neden Tercih Edilmeli?

Lise seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

05 Temmuz 2012 Perşembe 16:17
Hangi Lise Türü Neden Tercih Edilmeli?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin OYP’leri göz önüne alınarak bir sıralama yapılmaktadır. Öğrencileri aldıkları puana göre il ve ülke genelinde sıralanmakta ve yüzdelik dilimleri belirlenmektedir. Dolayısıyla tercih yapılırken öncelikle tercih edilen okulu bir önceki yıl kazanan son adayın yüzdelik dilimi ardından 1. Yerleştirme taban puanları dikkate alınmalıdır.  Çünkü puanlar her yıl soruların çözülebilme oranlarına göre değişiklikler gösterebilmektedir.

> Tuzla'daki Liselerin Üniversite Başarılarına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız...
 
Tercihler yapılırken okul türleri ile ilgili de bilgi sahibi olunmalıdır. Bilindiği gibi Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Lisesi, Ticaret Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liselerine, Anadolu İmam-Hatip Liselerine, Anadolu Sağlık Meslek Liselerine, ortaöğretime yerleştirme puanına (OYP) göre öğrenci alınmaktadır.
 
Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirmek ine kaynaklı etmek ve edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak amacıyla kurulan Sosyal bilimler liselerinde aynı zamanda öğrencilerin yabancı dil öğrenmesine de çok önem veriliyor. Kendisini edebiyat ve sosyal bilimler alanında yetiştirmek isteyen, bu alana ilgi duyan, bu alanda araştırmalar yapmak, projelere üretmek isteyen, uluslararası bakalorya fırsatından yararlanmak isteyen öğrenciler öğrenim süresi hazırlık+ 4 yıl olan bu liseleri tercih edebilir. Okul ayrıca şehir dışından gelen öğrenciler için pansiyon imkânı da sunuyor.
Mezunlarının büyük bölümünün iktisat, işletme, hukuk, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, uluslararası ticaret, edebiyat, tarih, halkla ilişkiler, psikoloji gibi sözel ve eşit ağırlıklı bölümlere yerleştiği bu okullar her yıl artan sayısı ve kontenjanıyla, sözel ve eşit ağırlık alanlarında eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından mutlaka tercih edilmelidir. Ayrıca okulun üniversite yerleştirme başarısı da çok yüksek.
 
Sayıları her yıl artan ve 32’ye ulaşan Sosyal Bilimler liselerinin yüzdelik dilimleri %2,6 ile %19 arasında değişiyor.
 
Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlayan Matematik ve fen bilimleri alanlarında kendini geliştirmek, bu alanlara kendini yetiştirmek isteyen öğrenciler ise Fen Liselerini tercih edebilirler. Derslerin büyük oranda Matematik ve Fen ağırlıklı olduğu bu liselerde öğrenim süresi 4 yıldır. Sınıf kontenjanları 26’dır.

Mezunlarının büyük oranda Tıp ve Mühendislik bölümlerine yerleştiği Fen Liseleri bu alanda yüksek öğrenim görmek isteyen ve matematik-  fen alanlarına ilgili duyan öğrencilerin tercih etmesi gereken okullardır. Özellikle sayısal bir alanda üniversite düşünenler için Fen Liseleri ideal okullar.
 
Ülkemizde Fen Lisesi sayısı her yıl artıyor. Toplam 141 Fen Lisesi var. SBS’ de en çok tercih edilen okul türlerinin başında geliyor. Yüzdelik dilimleri %0,1 ile %12 arasında değişiyor ancak özellikle batı illerinde yer alan fen liselerinin yüzdelik dilimleri çok yüksek. Devlet fen liselerine ek olarak özel fen liseleri de öğrenciler için çok önemli birer alternatif. Özellikle burslu özel fen liselerinin yüzdelik dilimleri ve üniversite yerleştirme başarıları çok yüksek.
 
Öğrencilere mezun olduklarında en fazla avantaj sağlayan okullar ise Anadolu Öğretmen Liseleridir.

Anadolu öğretmen liseleri öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlayan, öğrencilerine öğretmenlik mesleğini sevdirmeyi amaçlayan, belirli bir seviyede yabancı dil öğretebilmeyi kurumlar olmakla birlikte mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde öğretmenlik dışındaki alan ve bölümleri de hiçbir kısıtlama olmadan rahatlıkla kazanabilmektedir. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları öğretmenlik bölümleriyle birlikte hukuk, mühendislik, hukuk vb. bölümlere rahatlıkla yerleşebilmektedir. (Örneğin geçmiş yıllarda Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nden yerleşen 133 öğrenciden sadece 19’u Eğitim fakültelerine yerleşirken diğer öğrenciler başka fakültelere yerleşmiştir. Aynı şekilde Bursa İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi’nden yerleşen 93 öğrenciden sadece 47’si Eğitim fakültelerine yerleşirken 46 öğrenci başka fakültelere yerleşmiştir). Anadolu öğretmen liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.

Mezunlarına Sağlanan Haklar:
 
1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karşılıksız burs verilmektedir.

Bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir.

2. Anadolu öğretmen liseleri, bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete girişte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dışı yüksek öğretim programlarına geçişte “genel lise” mezunları gibi işleme tâbi tutulmaktadır. Mezunları alanlarıyla ilgili öğretmenlik programlarına yerleştirilirken ek puandan yaralandırılmaktadır.

3. Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre atanmaktadır.

4. Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarttır.

Toplam 296 adet olan Anadolu Öğretmen Liselerine yerleşmek isteyen öğrencilerin yüzdelik dilimi %1 ile % 27 arasında olmalı.
 
Anadolu Liseleri ise öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlayan ve yabancı dili belirli seviyede öğrencilere öğretmeyi amaçlayan okullardır.  Bu okullardan mezun olan öğrenciler, sınavı kazanmaları halinde alanları ile ilgili istedikleri yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Anadolu Liselerinden her yükseköğretim programına devam etmek mümkündür.

Anadolu liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Ancak; öğretim süresi hazırlık + 4 yıl olan okulların da olduğu bilinmeli, tercihlerde okulların öğrenim süreleri göz önüne alınmalıdır.

SBS’ de en çok tercih edilen okul türü olan Anadolu Liseleri toplam 1491 adet. Çok geniş bir yüzdelik dilim aralığına sahip Anadolu Liselerinin yüzdelik dilimleri ise %0,05 ile %70 arasında değişiyor. Ancak köklü ve merkezi Anadolu liselerinin yüzdelik dilimleri çok yüksek.
 
Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan sağlık meslek liseleri en çok tercih edilen meslek liseleridir. Özellikle mezuniyet sonra iş bulma imkanı bu okulları daha avantajlı hale getirmektedir.

Sağlık meslek liselerinde Türk Millî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup, “Anadolu” programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.

Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liselerinde; Hemşirelik programı ile Sağlık Alanı; Acil Tıp, Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik Protez‐Ortez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Sekreterlik dallarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.
 
Toplam 20376 kontenjanı bulunan sağlık meslek liselerinin yüzdelik dilimi %10 ile %32 arasında değişiyor. Hemşirelik alanı en çok istenen bölümlerin başında geliyor.
 
İmamlık, Hatiplik ve Kuran Kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumları olan Anadolu İmam-Hatip Liselerinde öğretim süresi 4 yıldır. Okulda mesleki derslerin yanı sıra İngilizceye önem verilmektedir.

Son yıllarda yüzdelik dilimlerinde artış görülen Anadolu İmam-hatip liselerinin toplan kontenjanı 30230’dur. Yüzdelik dilimi %’7-8’ den büyük olan tüm öğrencilerin tercih edebileceği bu okullarda özellikle büyük şehirlerde olanların yüzdelik dilimlerinin daha küçük olduğu unutulmamalı.

Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Ulaştırma Alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullar olan Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.
 
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün;
 
Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullar olan  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile birlikte toplam 31,092 kontenjanı olan Ticaret meslek liselerinin yüzdelik dilimi %16 ile %99 arasında değişmektedir.
 
Anadolu Teknik/Meslek Liseleri ve Anadolu Kız Teknik/Meslek Liseleri ; ilköğretim okulu üzerine dört yıl öğretim süreli okullardır. Bu okullarda öğrencilere genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, hem yüksek öğretime hem mesleğe hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan “teknisyen” unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

Özellikle katsayı sorunun aşılması ve Teknoloji fakültelerinin kurulmasından sonra adaylar için daha önemli bir alternatif haline gelen Anadolu meslek liselerinin yüzdelik dilimleri %15 ile %90 arasında değişiyor. En çok rağbet edilen bölümler ise çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, denizcilik alanı ve bu alanın içinde yer alan gemi elektroniği ve haberleşme alanı, bilişim teknolojileri alanı, elektrik-elektronik alanı, motorlu araçlar teknolojisi alanı,  raylı sistemler teknolojisi alanı, uçak bakım alanı, kuyumculuk teknolojisi alanı, endüstriyel otomasyon alanı, sanat ve grafik tasarım alanı.
 
OYP’ye göre istediği puanı alamayan öğrenciler  için ise en önemli alternatif genel liseler. Genel liseler; Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür veren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Bu okulların öğretim süresi ilköğretim üzerine 4 yıl olup, sınavsız öğrenci alınmaktadır. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSYS’de başarılı olmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

NOT: Bu yazıda kullanılan veriler 2011 yılı ve öncesine ait verilerdir.

Recep UYSAL
Anafen Dershaneleri Rehberlik Uzmanı

Kaynak: Kariyer Penceresi

Anahtar Kelimeler: SBSTercihLise TercihiOym

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  BizimTuzla.com'un Yeni Versiyonunu Nasıl Buldunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV